01. e. Pa Svenska

 

"Ibland förefaller det mig som om jag i min roll som psykohistoriker försökte diagnosticera den västerländska civilisationen utifrån dess avbildningar i en självbiografisk reflex." 

Aby Warburgs Dagbok, den 3 april 1929, i Gombrich, Aby Warburg: en intellektuell biografi.
 

Jag började samla på bilder av ben 1992. Ben som det huvudsakliga objektet för representation.
Hur uppstod min fascination för avbildningar av ben? 
Under arton år i Storbritannien, en bördig mark för nonsenshumor och excentricitet.
Också ur känslan av att ben och deras avbildningar skulle upphöra att endast vara ett objekt för lusta. 
Efter att ha dolts, ignorerats eller helt enkelt beundrats som sensuella objekt, skulle ben framstå som ”autonoma subjekt”.
Ja, de lever nu verkligen ett eget liv i alla möjliga former: inpå bara benen, gå genom märg och ben, hålla sig på benen och så vidare. 
Många av bilderna är konstverk men många är det inte, och de kommer från presens, televisionen, gatan, webben eller sociala nätverk etc.
Jag lät samtliga bilder vara orörda – så som jag fotograferat, skannat eller tagit skärmbilder av dem – så att de behållit sin ”råa” och hemgjorda karaktär. 
Jag arrangerade tvåhundrafyrtiosex bilder i fyrtiotre kategorier i den ordning fransmännen kallar "marabout bout de ficelle" eller, om man så vill, i samma följd som när man spelar domino och lägger lika siffra mot lika. 
Här är likheten mellan de två ändbilderna oftast en likhet i form, tema eller estetiskt val, som betraktaren kan tolka som han eller hon vill.
Betraktad i sin helhet kan bildserien även fungera som en spegel - om än förvrängd - i vilken min tidsålder kan beskåda sig själv. 
På samma lekfulla sätt som jag använt för att arrangera bildserien har jag även gett den ett namn:  "It has legs!" 
 
"Tänk ofta på hur alla saker i världen och deras inbördes relationer hänger ihop. De är odiskutabelt sammanflätade i en vänskap och i den relationen förenas allt."

Marcus Aurelius

 
Marie-Thérèse Weal, eller mtwww wealwildweb 😜

 

 

ändlösadin tur ! historia


Louis IX (Saint Louis). Emmanuel Macron

St. LouisSaint Louis (le roi Louis IX), lavant les pieds des pauvres.
Miniature du maître du Cardinal de Bourbon,
tirée du Livre des faiz Monseigneur saint Loys jadis roy de France.
BNF.

 

Macron aux pieds des pauvres. Soazig de la Moissonnière
Emmanuel Macron,
Président de la république 
française,
en maraude auprès des Sans domicile fixe.
Paris le 25 février 2019.
©Soazig de La Moissonnière,
cheffe du service photo de l'Elysée.  

 

 retour / back to Jeudi Saint / Maundy Thursday